Bruk av pedagogisk app til formativ vurdering : en studie

GeoQuiz is a test-application built on pedagogical principles and made as a tool for geography students at High School. Through an action research design, GeoQuiz was introduced to an High School class, and a case study was conducted.

Bruk av pedagogisk app til formativ vurdering : en studie

Bruk av pedagogisk app til formativ vurdering : en studie av GeoQuiz . By Hans Græsli. Download PDF (2 MB) Abstract. Digital technology and assessment for learning are two important subjects in educational research, and this study is a contribution to both fields. The study is about GeoQuiz, an application for mobile phones, which I have made

[PDF]

Bruk av pedagogisk app til formativ vurdering – CORE

Hans Græsli Bruk av pedagogisk app til formativ vurdering – En studie av GeoQuiz Masteroppgave i geografi og geografididaktikk Trondheim, Mai 2015

Kombinert summativ og formativ vurdering i matematikk – PDF

Som en nyanseforskjell toner andre ned betydningen av testing i forbindelse med formativ vurdering, og anser formativ vurdering som en prosess med fortløpende tilbakemelding mellom lærer og elev der grunnlaget for tilbakemeldingen er ikke nødvendigvis er en test.

Digitale verktøy – en hjelp i formativ vurdering | Tony

En studie viser at selv lærere med lang erfaring og god innsikt i vurdering for læring hadde begrenset innsikt i hvordan digitale verktøy kan veves inn i vurderingsarbeidet. Skolelederne viste også lite systematikk i arbeidet med å øke lærernes

Hestekrefter i skolen En kvalitativ studie om bruk av hest

1 Hestekrefter i skolen En kvalitativ studie om bruk av hest som pedagogisk ressurs til elever med psykososiale vansker Master i tilpasset opplæring Pedagogisk profil (ST314L 30 stp) Anne Lena Pettersen Uteng Kandidatnr. 8 Universitetet i Nordland 15. mai 2015

Ressurser vurdering for læring – Forskning – Institutt for

En studie av ekstern skolevurdering som en del av skolens utviklingsarbeid presenteres også. Ulike utfordringer knyttet til kunnskaps- og profesjonsutvikling drøftes, med fokus på teoriens rolle i kunnskapsutviklingen.

Boktips: “Digital læring i skole og lærerutdanning”, av

På Lærerbloggen finner du innlegg om pedagogikk, skole, pedagogisk litteratur, teknologi, demokrati og undervisning. Den beste læringen skjer gjennom dialog og samarbeid – og ved deling av …

Utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk

Det er opp til arbeidsgiver, det vil si barnehageeier, å vurdere om en av utdanningene vist til ovenfor, med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, er tilstrekkelig for å kvalifisere til ansettelse i stilling som pedagogisk leder.

Lærerbloggen: 2016 – martinjohannessen.blogspot.com

Etter en kartleggingsfase av deres forståelser og praksiser av formativ vurdering ble det satt i gang intervensjoner inspirert av mappevurdering for å undersøke effekten av tiltak som i tidligere studier har vist seg å være vellykkede (Klenowski, 2010; Lee, 2011).