Christian IV’s breve – Københavns Universitet – DUDS

Forside > Tekstsamlinger > Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase > Tekster > Christian IV’s breve Christian IV’s breve (1615-1642) Christian IV’s breve var egenhændige, dvs. breve, kongen selv skrev i modsætning til embedskorrespondance, som han blot underskrev.

Christian IV og roserne – Københavns Universitet

Gamle regnskabsbøger viser, at Christian IV var en af de allerførste i Danmark, der brugte roser i stor stil som elementer i haven. I 1618 indkøbes der 400 rosentræer, og senere indforskrives ikke mindre end 1.000 hvide Rosentræer og 100 røde Provencerosentræer fra Holland.

Teksterne i basen – Københavns Universitet

Teksterne i basen. Herunder ses de enkelte tekster i basen. Teksternes er sorteret, så de ældste står først. (Bemærk at teksterne skal læses med browseren Opera (evt.Firefox) for at fremstå korrekt.

Find vej – Københavns Universitet – math.ku.dk

At komme til Universitetsparken/HCØ fra Københavns Lufthavn gøres nemt med offentlig transport: Tag Metroen fra lufthavnen, se efter det store “M”, direkte til Nørreport Station. Metroen afgår fra lufthavnen hver 4-6 min og turen til Nørreport Station tager 10-15 min. Almindelig tog afgår fra terminal 3 …

Christian 4., 1577-1648 – Aarhus Universitet

Christian 4.s rolle ved udformningen af disse bygninger og anlæg var utvivlsomt betydelig, hvilket fornemmes af hans breve til bygmestrene. Man kender ikke bygningstegninger fra kongens hånd, men hans egenhændige bemærkninger ses fx på en plan over en befæstning på Flekkerø ved Kristiansand i Norge fra 1636 (Rigsarkivet), og han leverede selv udkast til inskriptionen på Rundetårn.

Reformationen i 1536 – Københavns Universitet

De rigelige økonomiske midler Københavns Universitet modtog fra kongerne Christian III, Frederik III og Christian IV gav det som nævnt ovenfor grundlag for et betydeligt selvstyre, der blev udøvet af Konsistorium som det øverste styrende organ.

Fornavne 1500-1800 – Københavns Universitet – navn.ku.dk

Christian IV’s søn Christian Ulrik Gyldenløve (1611-1640) var det første af kongens børn der fik mere end ét fonavn. Og dobbeltnavne med Ulrik blev et ‘varemærke’ for Chrisian IV’s, Frederik III’s og Christian V’s illegitime sønner Gyldenløverne (Christian Ulrik, Hans Ulrik, Ulrik Christian (2 gange), Ulrik Frederik).

Historie – Københavns Universitet

I et tillæg til universitetets fundats 18. maj gennemfører Christian IV flere vigtige reformer og opretter nye professorater. der i løbet af det 19. århundrede forsynede Københavns Universitet med tidssvarende bygninger, og som siden er fortsat med stigende intensitet.

Det Store Bilager – Det Kongelige Bibliotek

Ole Kongsted: “Christian IV. und seine europäische Musikerschaft”, Robert Bohn (hrsg.): Europa in Scandinavia. Kulturelle und soziale Dialoge in der frühen Neuzeit. Studia Septemtrionalia 2. Frankfurt etc. 1994, s. 115-126, især s. 123-24 Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV’s tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4.

Grundlæggelsen af en akademisk republik – Københavns

Christian I opnåede 19. juni 1475 pave Sixtus IV´s bulle med tilladelse til at oprette et universitet i Danmark.