Barnets Reform — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Der er udarbejdet en håndbog om Barnets Reform. Håndbogen er opdelt i 2 dele: En opslagsdel, der udfolder centrale emner inden for de fire overordnede temaer i Barnets Reform, og som informerer generelt om lovgivningen vedrørende udsatte børn og unge.

Aftale om Barnets Reform | BT Danmark – www.bt.dk

Med lovforslaget “Barnets Reform” bliver anbragte børns retsstilling styrket, plejefamilierne får mere støtte, og tilsynet med de anbragte børn bliver udbygget. Partierne bag aftalen er parate til at bruge cirka 928 mio. kr. i perioden 2010 til 2013 på at sikre de udsatte børns liv og fremtid bedre.

Håndbog om Barnets Reform — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Håndbogen om Barnets Reform erstatter Håndbogen om Anbringelsesreformen. I Håndbogen om Barnets Reform er der lagt vægt på beskrivelsen af lovgivningen samt forskning og undersøgelser. Derved understøtter håndbogen det stigende fokus på lovgrundlag og viden.

Aftale om Barnets Reform – PDF – docplayer.dk

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet [email protected] Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform

Håndbog om Barnets Reform by Bente Gamsgaard – Issuu

Håndbog om Barnets Reform erstatter således Håndbog om Anbringelsesreformen. I forhold til Håndbog om Anbringelsesreformen er der dog sket en række ændringer i Håndbogen om Barnets Reform. I Håndbogen om Barnets Reform er der således lagt mere vægt på beskrivelsen af lovgivningen, ligesom der er lagt mere vægt på beskrivelsen af forskning og undersøgelser.

Aftale for Barnets Reform – Social-, Børne- og

Aftale for Barnets Reform – Social-, Børne- og Read more about enige, satspuljepartierne, udsatte, derfor, barnets and indsats.

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen – bm.dk

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 et forlig om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.

Barnets Reform er et tilbageskridt for de svageste børn

Barnets Reform fylder i denne uge et år, og dens mål om øget tidlig indsats i sager om anbringelse af børn synes efterhånden utopisk. Ifølge eksperter har reformen givet kommunerne frit spil til at lukke de dyrere døgninstitutioner og spare sig til billigere anbringelser, der ikke