Fredericia Kommune — udbud af vejvedligeholdelse efter

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører indenfor formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked.

udbud.dk

Beskrivelse af de særlige vilkår: I forbindelse med at en entreprenør vinder funktionskontrakten (Fredericia Kommune — udbud af vejvedligeholdelse efter funktionskrav), forpligter entreprenøren sig til at ansætte ledige i det omfang det er muligt til løsning af opgaven.

DK-Skive: Vejvedligeholdelse 2013/S 110-187387 – udbud.dk

Vedligeholdelse af ca. 724 km offentlige veje i Skive Kommune udbydes efter funktionskrav over en periode på 15 år. Retableringen af kørebaneafmærkning på nye belægninger er en del af entreprisen.

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune – PDF

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Baggrund På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddeldepotet, der dels bunder i dårlige fysiske rammer for depotdrift samt lokalitet

Udbud | Roskilde Kommune

Byrådet i Roskilde Kommune har besluttet, at alle leverandører og eventuelle underleverandører skal overholde en række forskellige sociale og etiske hensyn, når kommunen handler med dem. Det er bl.a. overholdelse af menneskerettigheder og andre internationale konventioner, som er tiltrådt af Danmark.

Kirsten Surlykke Nielsen – mercell.com

Høring af udbudsmateriale på vejsalt til Fredericia Kommune: Udbud på levering af materialer til tandregulering: Udbud på levering af materialer til tandregulering: Fredericia Kommune — udbud af vejvedligeholdelse efter funktionskrav. Karosserier til lastbiler: Levering af laboratorieanalyser.

Udbudsliste uge 7, 2018 – UdbudsVagten

– Vejvedligeholdelse Ordregiver: Holbæk Kommune – Vækst og Bæredygtighed, Kommunal Drift. Fredericia Kommune. Udbudsbekendtgørelse Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Udbud af ledsageordning efter Servicelovens § 97 til Brøndby Kommune Ordregiver:

[PDF]

Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Kommune 8 Tabel 2 Formulering af funktionskrav (tilstandskrav): Græsslåning (vejservice) 11 samtlige af de veje, som udbydes efter funktionskrav. Analysen viser tillige, ler arbejder på at gennemføre udbud af belægning og/eller drift af vej-

Regnvand | fredericia.dk

Læs mere i Udledning af tag- og overfladevand. Det er en god idé at aflede regnvandet lokalt ved nedsivning for at mindske presset på kloaksystemet i forhold til, at vejrforholdene er blevet voldsommere.

Overskrift Cykelsti ved Jørlunde, JVA arbejder. Ordregiver

Cykelsti ved Jørlunde, JVA arbejder Vejdirektoratet – Danmark-Aabenraa: Arbejder i forbindelse med kloakledninger ARWOS SPILDEVAND A/S Klimatilpasset renovering af regnvandsførende hovedkloakledninger