Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2001 nr 9 – PDF

Klassifikasjonssystemer Elektroniske verktøy for dokumentasjon i sykepleien Unique Omsorg Gerica RAI. Et dokumentasjonssystem som ivaretar ulike nivåer i omsorgskjeden Design Deskriptiv statistikk Datainnsamling Behandling av data Hva fant jeg?

Patientforløb. og kvalitetsudvikling. Sundhedsstyrelsen – PDF

4 Forord Sundhedsstyrelsen udsendte i 1993 den nationale strategi for kvalitetsudvikling. Siden har Sundhedsstyrelsen udsendt publikationer og vejledninger om en række problemområder i relation hertil.formålene har blandt andet været : At styrke kendskabet til en række arbejdsredskaber og metoder At inspirere sundhedspersonale til aktiv forvaltning af forpligtelsen til egenkontrol og At

EPJ Observatoriet. Statusrapport PDF – docplayer.dk

Det er et murstensløst center og en paraplyorganisation for en række organisationer, der arbejder aktivt med forskning og udvikling inden for sundhedsinformatik, se EPJ Observatoriet har i perioden 1998 til 2000 fulgt arbejdet med udvikling og indføring af elektroniske patientjournaler i 13 danske projekter.