Minister vil gøre det nemmere at stille p-skiven | TV SYD

Transportminister Hans Christian Schmidt (V), Vojens, har sendt et forslag i høring, som skal gøre nemmere at stille p-skiven korrekt. De fleste bilister ved, at man skal stille sin p-skive på ankomsttidspunktet de steder, hvor der er tidsbegrænset parkering.

Transport- og bygningsministeren inviterer til debat om

Udover Hans Christian Schmidt kommer også: Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus, om de spændende byggeprojekter i Aarhus, der har skabt en helt ny by. Michael Moesgaard Andersen, IT iværksætter, investor og forfatter, der stiller spørgsmålstegn ved, om din virksomhed eksisterer i morgen og taler om „Next Generation Companies“.

Den danske fiskerisektor er truet af Storbritanniens

De konkrete forhandlinger mellem EU og UK om fremtidens konditioner for fiskeri i de britiske farvande står for at skulle sættes i gang, og aktuelt drøftes det, om en ca. 2 …

2016 – Transportministeriet – Transport-, Bygnings- og

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har besluttet, at den nye bekendtgørelse, der handler om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand (vandhaner m.v.), skal have et fornyet eftersyn.

Nyheder – Side 74 af 96 – Danske Havne

Kampen om 12 mia. euro i EU-tilskud fra Connecting Europe Facility er i gang. Mange havne ansøger om midler og vil konkurrere om midlerne. Professor Peter de Langen foreslår en ny metode for vurde-ring fremfor bureaukrati og lobbyarbejde. Der rejses ofte spørgsmålet om, hvad Europa-Kommissionens fremgangsmåde er, når Kommissionen fordeler pengene under Connecting Europe Faciliteten.

[PDF]

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

sendt i høring, og sundhedsministeren sendte den 7. april 2017 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 270. DF ønsker dog stadigvæk fokus på og ressourcer til om-rådet, da dette forslag kun er et skridt på vejen. Hans Christian Schmidt (V) Klaus Markussen (V) Jakob Engel-Schmidt (V)

[PDF]

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven – ft.dk

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 1 og forslag om æn- dring af ikrafttrædelsestidspunktet for de foreslåede § 1, nr.

[PDF]

Vedr. Trafik høring 2011 Vi har i – rm.dk

en høringsperiode på kun 14 dage og at vi kke blev orienteret direkte om dette men kun fik kendskab via opslag på hjemmesiden. Det betyder at vi skal gå fra 9 daglige afgange til 3 og at der kun er busforbindelser på skoledage.

Høringer, svar og breve – Dansk Skovforening

Dansk Skovforenings brev til Naturstyrelsen om høring over udkast til forslag til lov om vandplanlægning samt over udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og om lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

[PDF]

Til interessenter og høringsberretigede – assens.dk

nye regnvandsbassiner inden udledning i det nye genåbnede Rævedamsafløb. Herved sikres BEK. nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Per Christian Milling Kirkebjerg 15 Hans Christian Storm