Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud | UCC

Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud Viden og gode erfaringer omsat til pædagogisk praksis. Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole indenfor fem temaer:

Inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skole

Denne konference giver inspiration til, hvordan kommuner, skoler og dagtilbud kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer indenfor fem temaer; fysiske rammer, forældresamarbejde, børneinddragelse, samarbejde med lokalsamfund og varieret skoledag.

Konference – inkluderende læringsmiljøer | EMU Danmarks

Den 27. og 29. november 2018 afholder Læringskonsulenterne konference om udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole.

KONFERENCE INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER I – emu.dk

PROGRAM 09.00-09.30 Tjek ind + morgenmad 09.30-9.45 Velkomst og præsentation af dagen 9.45 -10.45 Inkluderende rum og rammer i dagtilbud og skole Fælles inspirationsoplæg ved Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand. mag og indeha- ver af firmaet Rummets sprog

[PDF]

Inklusion og inkluderende læringsmiljøer i Københavnske

Inklusion og inkluderende læringsmiljøer i Københavnske folkeskoler Christina Haahr Bach Leder – Inklusion, integration og sundhed . Københavnerfortællingen: 1. Inklusion i Købehavn Pejlemærker for skole og dagtilbud Skoleledelsesprofil – elevcentreret ledelse Skoledag med bevægelse osv. 06 …

Inkluderende læringsmiljøer i skolen | UC SYD

Lagoniskolen er den første skole i landet, der implementerer projektet på alle årgange, og har i den forbindelse sat KaMiBe på skoleskemaet. Som led i den 3-årige implementeringsplan bliver forløbet fulgt af forskere fra UC SYD, der løbende indhenter data.

Medieret læring – en inkluderende praksis i dagtilbud og skole

Afsættet for oplægget er den aktuelle og netop publicerede bog ”Mediated Learning Experience – en inkluderende praksis i dagtilbud og skole” (udgivet ved Dafolo). Nøgle ord for oplægget er: hjerne, relationer, tænkefærdigheder, teamarbejde og gode læringsmiljøer.

Kompetencecenter for inkluderende læringsmiljø

Findes på Hafniaskolen og støtter både skole og dagtilbud På baggrund af ovenstående udfordringer og ambitioner tilbyder kompetencecentret for inkluderende læringsmiljøer forskellig support, der skræddersys til skolernes konkrete udfordringer, udviklingsønsker og behov.