Kompletterande utbildning av utländsk examen – Sahlgrenska

Kompletterande utbildning av utländsk examen. För läkare, sjuksköterskor, tandläkare samt apotekare och biomedicinska analytiker. Göteborgs universitet bedriver sedan 2009/2010 kompletterande utbildning för personer med avslutad läkar-, tandläkar- och sjuksköterskeutbildning från länder utanför EU/EES/Schweiz.

Kompletterande utbildning apotekare – Sahlgrenska akademin

Kompletterande utbildning för apotekare med utländsk utbildning. Göteborgs universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att genomföra en kompletteringsutbildning för apotekare med avslutad utländsk utbildning.

Komplettera utländsk utbildning – Studera.nu

Apotekare, 70 högskolepoäng Du som har en utländsk apotekarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Uppsala universitet (distanskurs). Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen. Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition.

Kompletteringsutbildning för farmaceuter – Uppsala universitet

Kompletteringsutbildning för apotekare och receptarier med utländsk utbildning Om du har en avslutad apotekar- eller receptarieutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att uppnå svensk legitimation.

Studera Kompletteringsutbildning för apotekare med

Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare. Kurspaketet har bunden studieordning och inga av de ingående kurserna är fristående, utan kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning.

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

Intyg efter avslutad utbildning Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för apotekare, 70 högskolepoäng, får efter …

Apotekare – Utbildningar | AllaStudier.se

Hitta din utbildning på AllaStudier.se och börja plugga nu. Apotekare – Utbildningar | AllaStudier.se Allastudier.se förlitar sig på javascript för att fungera korrekt.

Ny apotekarutbildning för nyanlända – Apotek – Dagens Medicin

Senast ut är Göteborgs universitet som i förra veckan fick i uppdrag att dra i gång en utbildning för apotekare med utländsk examen. Tidigare har även Uppsala universitet fått motsvarande uppgift för att vidareutbilda receptarier och apotekare utan svensk examen.

19 universitet och högskolor ska starta kompletterande

Regeringen har i dag gett flera lärosäten i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare.