Kronik: Sådan blev vindmøller en gevinst for elsystemet

De blev først indført af det tyske energiselskab E-ON, og et af kravene var, at vindmøller skulle være tolerante over for forstyrrelser på elnettet – de skulle kunne levere såkaldt ‘Fault Ride Through’ (FRT).

Lange vindmøllevinger skal bygges i kompositmaterialer

Jun 20, 2018 · Læs også: Kronik: Sådan blev vindmøller en gevinst for elsystemet. Offshore vindkraft, Vindmøller. Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Kronik: Afgift på elbiler må vente, hvis vi skal opfylde Paris-aftalen. Sådan skaber …

Autor: Admin Admin

Lange vindmøllevinger skal bygges i kompositmaterialer

Sådan lyder en vigtig tommel­fingerregel for producenter af vindmøllevinger og således også for danske LM Wind Power, der i sommeren 2016 sendte en rekordlang offshore-vinge på 88,4 meter ud

Kronik: Danmark risikerer grøn fremtid med røde tal

Det danske energisystem står over for kæmpe forandringer. Rejsen mod en fremtid med færre fossile brændstoffer – olie, kul og naturgas – og mindre CO2-udledning kræver både en helt ny måde at tænke på og store milliardinvesteringer i vindmøller, højspændingsledninger og meget andet.

[PDF]

Kronik. Miljøstyrelsen mener ikke, at de støjgrænser, der

Kronik-forslag bør højst være på 8000 tegn inklusiv mellemrum (1250 ord). rede man sig med et opkrævningskontor i Finansministeriet. Det var en admini-strativt enklere og meget mere fornuftig løsning. Miljøstyrelsen mener ikke, at de støjgrænser, der gælder for industrivirksomheder, også skal gælde for vindmøller. Den støj

Hvor blev naturen af i diskussionen om skovloven? – Kronik

Der skal sættes en stopper for lokalpolitikernes mulighed for at score en privatøkonomisk gevinst på vigtige bestyrelsesposter, lyder det fra eksperter og oppositionspartier. Finans »Jeg er meget konsistent.

Energistyrelsen kommet med afgørelse: Flexafregning på el

Flexafregning forventes at gavne både elforbrugerne og elsystemet samt understøtte den grønne omstilling. Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og KlimaministerietKilde. Sådan kan grafen forvandle lys til elektricitet

Grøn energi skal da ikke ødelægge naturen – Kronik – Debat

Lad denne kronik blive startskuddet til, at de kystnære vindmølleprojekter stoppes, og at der kommer en ordentlig debat om, hvor vindmøller kan stå. Fremtiden vil kræve mere strøm. Alene alle de nye datacentre kræver enorme mængder, men det skal ikke ske på bekostning af vores natur, når der er så mange bedre og billigere løsninger.

Tyskland beder i stigende grad danske vindmøller om at stå

– Flere har kritiseret os for, at tysk behov for fleksibiltet stopper danske møller. Omvendt så er der faktisk også mange vindmølleejere, der har set muligheder og kan få en gevinst ved det her.

Kronik: Klimaprostitution af værste skuffe – b.dk

Skovrejsning og genopretning at moser binder kulstof, og kan derfor være en gevinst for både klima og natur. Men ellers er naturbeskyttelse og klimahensyn ikke to …