Firmaer satser hårdere på lægemidler til sjældne sygdomme

Rabatten på gebyrerne, som nemt kan løbe op i en million kroner for sagsbehandlingen i EMA, er størst til de helt små virksomheder, der kaster sig over udvikling af lægemidler til sjældne sygdomme.

Muskelsvindfonden: Sjældne sygdomme er stadig et problem

”Holdningen hele vejen rundt i sundhedsudvalget var, at det syvende princip skal overholdes, og det er rigtig godt i forhold til Spinraza, men det, der også har vigtigt for os i Muskelsvindfonden, at der bliver set på det helt generelle plan omkring godkendelse af lægemidler til sjældne sygdomme, og den problemstilling var der ikke tid til at komme omkring.

[PDF]

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende

2.1 Fagudvalget vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme har til formål at bistå Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde.

Flere behandlingsmuligheder til patienter med sjældne sygdomme

Men siden 2001 er der år for år blevet godkendt flere og flere lægemidler til patienter med sjældne sygdomme. I dag findes der over 140 godkendte lægemidler med orphan drug-status, og der er flere end 1.900 lægemidler, der har orphan drug-potentiale.

Lægemidler til sjældne sygdomme – Patent- og

Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger ikke, om lægemidlet er udpeget som lægemiddel til sjældne sygdomme i henhold forordning (EF) nr. 141/2000. Ansøger skal erklære (f.eks. ved afkrydsning på ansøgningsblanketten), at det ansøgte produkt ikke er klassificeret som …

Dekan: Sjældne sygdomme tilgodeses for sjældent – Altinget

Dekan: Sjældne sygdomme tilgodeses for sjældent Debat 24. november 2015 kl. 1:15 | 0 kommentarer Print I Danmark har vi stærke traditioner for et tæt samarbejde mellem universiteter, kliniske afdelinger, myndigheder og lægemiddelvirksomheder, skriver Allan Flybjerg.

[PDF]

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER …

balanceret portefølje af lægemidler til sjældne kræft-sygdomme og har to fremskredne kliniske udviklings-programmer (Livatag® og Validive®) samt ét produkt, der for nylig er blevet registreret i USA (Beleodaq®/ belinostat), som vi vil udvikle i de kommende år inden for nye, sjældne kræftindikationer.

[PDF]

Forskning i sjældne sygdomme i Danmark – Veje til Viden

Forordningen om lægemidler til sjældne sygdomme er fulgt op af en anden forordning ((EF) nr. 847/2000) fra 28. april 2000, der bl.a. præciserer kriterierne for at godkende lægemidler som Orphan Drugs. Begge forord-