[PDF]

Kapitel 12 Ledelse mellem frivillighed og professionalisering

Kapitel 12 Ledelse mellem frivillighed og professionalisering af Kurt Klaudi Klausen Frivillige og ulønnede ledere udfører stadig hovedparten af ledelsesarbejdet

Ledelse mellem frivillighed og professionalisering – idan.dk

Ledelse mellem frivillighed og professionalisering Beskrivelse: Artiklen fokuserer på idrætsledelse, erhvervsledelse, bureaukrati, forandringer og idealtypiske organisationsbestemmelser og diskuterer, hvilken ledertype der gavner de danske idrætsforeninger.

Kapitel 12 Ledelse mellem frivillighed og professionalisering

1 Kapitel 12 Ledelse mellem frivillighed og professionalisering af Kurt Klaudi Klausen Frivillige og ulønnede ledere udfører stadig hovedparten af ledelsesarbejdet i idrættens verden (Breddeidrætsudvalget 1987; Ibsen 1988), og det viser sig, at der skal et vist antal ledere til for at administrere en idrætsforening – i gen- ~ nemsnit en valgt leder pr 26 medlemmer …

[PDF]

FRIVILLIGHED & PROFESSIONALISERING

FRIVILLIGHED & PROFESSIONALISERING DEEMERKONFERENE 2017 Tirsdag den 5. december 2017 der arbejder professionelt med ledelse, organisering, dokumentation og evaluering? Er hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem professionalise-ring og frivillighed, og hvordan kompetenceudvikling kan understøtte dette arbejde. Med

Ledelse mellem frivillighed og professionalisering

Andre links. http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/ledelse-mellem-frivillighed-og-professionalisering/2aafba55-5c54-4714-9421-991a00e507d6

Hvad er ledelse i frivillige organisationer? | Frivillighed.dk

Ledelse er vigtigt, uanset om din organisation er lille eller stor, kører godt, undergår forandringer eller er præget af små og store uenigheder. I frivillige organisationer handler ledelse både om, hvordan bestyrelsen skal arbejde, og om samarbejdet mellem bestyrelsen, frivillige og …

Ledelse af frivillige – Forside: Væksthus for Ledelse

Og så skal man være meget opmærksom på forholdet mellem de frivillige og de ansatte medarbejdere. Det svarer tre ud af fire offentlige ledere i undersøgelsen. Som led i undersøgelsen har forskere interviewet en række ledere, medarbejdere og frivillige for at forstå, hvilke særlige udfordringer lederne står med i dagligdagen, når det er frivillige, der løser en del af velfærdsopgaverne.

[PDF]

LedeLse af friviLLige – lederweb.dk

mellem offentlige og frivillige parter. Vi konstaterer blot, at det efter alt at dømme er kommet for at blive. Det store flertal af kommuner har fx allerede et formaliseret samarbejde med frivillige foreninger – og mange af dem har planer om at involvere frivillige yderligere og mere direkte i …