[PDF]

Randers Kommune Lokalplan nr. 240

LOKALPLAN NR. 240 ERHVERVSOMRADE VED HAMMELVEJ, 2. etape KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanens omride ligger urniddelbart vest for motorvejen og

[PDF]

Lokalplan 240 – gladsaxe.dk

Lokalplan 240 1:2500 5ds 5ø 5ay 4dd 4ak 4al 4ap “al” 4bf 4a 4aæ 3gb 3fh 5ef 5f 5f 5el 5bg 5bp 5dt 5ac 5dr 5dq 5dp 5do 5dn 5dm 5dl 5dk 5di 5dh 5ba 5 b h 5c 3gd 3gc 3gf 3ap 3 3ge 3gz 3ha

Lokalplan 240 for Brøndby Stadion – Brøndby Kommune

Offentliggørelse af Lokalplan 240 for Brøndby stadion Print Kommunalbestyrelsen har på mødet den 8. juni 2016 endeligt vedtaget lokalplan 240 for Brøndby Stadion med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 samt miljørapport.

[PDF]

BOLIGOMRÅDE VED BANEVOLDEN LOKALPLAN NR 240

HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs- og byggearbejder.

Lokalplan 240 – 16-12-2009 – spotidoc.com

Lokalplan 240 – 16-12-2009 gladsaxe.dk g a sl r o F Lokalplan 240 for Bagsværdlund incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan • når dele af kommuneplanen skal realiseres, • når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, • og når forældede byplanvedtægter skal …

[PDF]

Lokalplan 240 Sybergland – kerteminde.dk

(lokalplan nr. 222), mod nord og vest ud til opdyrket landbrugsjord og mod øst delvist op til lokalplanlagt boligområde Tårup Strandpark (lokalplan nr. 200).

[PDF]

Forslag til Lokalplan 240 – ringsted.dk

lokalplan 240, ophæves. §7 Retsvirkninger 7.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge §18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

[PDF]

Lokalplan nr. 240 Sommerhusområde ved Tårup Strand

Lokalplan nr. 240 – Sommerhusområdet Tårup Strand 4 Lokalplanens indhold Baggrund Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har udarbejdet en ny lokalplan for sommerhusområdet ved TårupStrand, der hidtil har været omfattet af Byplanvedtægten fra 1966. Udvalget ønsker desuden at inddrage nogle mindre lokalplaner i den nye plan.