Når der mangler hænder overalt, kan vi ikke bare løse det

 ·

Martin Lidegaard: Når der mangler hænder overalt, kan vi ikke bare løse det ved at sætte lønningerne op Det er ikke kun arbejdsgiverne, men også Dansk Metal og HK, der beder om, at flere virksomheder og offentlige arbejdspladser i perioder kan trække på …

Gymnasier sprogtester elever i 1.g – politiken.dk

 ·

Martin Lidegaard: Når der mangler hænder overalt, kan vi ikke bare løse det ved at sætte lønningerne op 31 minutter siden Grov voldtægtssag i retten i dag: Fire mænd nægter sig skyldige i …

GRÆNSEN – magasin for mindretal, sprog og kultur by

Martin Lidegaard har talt sig varm og er godt inde i tingene. for at støtte beslutningen, så det var ikke noget, der bare gik stille hen. når de er færdige her ved os. Så for det

Hollandsk venstrefløjskomet: ’Venstrefløjen har for længe

»hvis vi ikke selv bliver bedre til at udvinde olie og gas, så bliver vi jo nødt til at købe det andre steder, for vi har stadigvæk brug for det. Det er en helt bred erkendelse, og derfor synes jeg heller ikke, at der er noget i vejen for, at man forsker i, hvordan en større andel af olien og gassen kan indvindes.

2012/2 Radikal Dialog – Hvad skal vi leve af? by

tige markeder, der vil opstå, når ikke alene Kina, Indien og Mellemøstens befolkninger vil have bedre og mere menneskelige løsninger – men når ALLE vil have det.” Og så er vi fremme ved

Minister efter håbløs klimaaftale: Nu ruster vi os mod en

Personligt giver jeg ikke fem flade øre for bekymringer angående CO2 og Global opvarmning så længe man ikke vi gøre noget ved problemet, hvor jeg mener at løsningen er anskaffelsen af Akraft , der i min optik er det eneste der kan erstatte den fossile energifrembringelse.

Radikal Dialog. I dette nr.: 8November Den Radikale

Mens der ikke kan være tvivl om, at vi kan stille krav om, at lovene skal holdes, så kan man naturligvis ikke stille de samme kontante krav, når det gælder de mere bløde værdier. Undervejs i diskussionen blev det dog klart, at meget af det, der kan opfattes som bløde værdier, faktisk er omfattet af lovgivningen, men der bliver stadig

VÆRNSkontakt. Det kan danske F-16 i luftoperationer. side

VÆRNSkontakt Det kan danske F-16 i luftoperationer side 10 Udgivet af Forsvarskommandoen 17. årgang Nr. 2 April NATO s nødvendige tilpasning Det er ikke de stærkeste arter, der overlever, ej heller

68. møde (1. udgave – med forbehold for fejl og

Det er udenrigsministeren, der er ressortansvarlig for den her sag, og jeg skal henvise til ham for uddybende informationer og så bare lige igen kort sige, at vi i forbindelse med det møde, vi havde i Statsministeriet i sidste uge med Grønlandsudvalget med de rammer, der var ved det møde, nemlig bedre tid og en bedre mulighed for at være

14. møde (1. udgave – med forbehold for fejl og

Det kan være, vi skal »dare« hinanden med det her, altså hvor meget vi kan tabe i det nye år, og det kan være, vi kan få statsministeren med på det hold – det vil vise sig. Jeg vil godt tabe et par kilo, det vil jeg gerne indrømme blankt.