Masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser (2017)

Masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser er en akademisk uddannelse i henhold til bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (BEK 1187 af 07.12.2009). Uddannelsen hører under Center for Rusmiddelforskning, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.

Nyt valgfag om dobbeltdiagnoser på masteruddannelsen

På masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser tilbyder vi nu valgfaget . I faget ”Dobbeltdiagnosticerede borgere” får de studerende viden om særlige kendetegn, vilkår og problemer for mennesker, der både har et misbrug af alkohol eller stoffer og psykiske problemer.

[PDF]

Studieordning for Masteruddannelsen i narkotika- og

Masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser er normeret til 1 årsværk (60 ECTS point) og er tilrettelagt som deltidsundervisning inden for en tidsramme af 2 år. De studerende skal have afsluttet uddannelsen senest 4 år efter, den er påbegyndt.

Master i narkotika- og alkoholindsatser | UddannelsesGuiden

På uddannelsen får du viden om de indsatser og intentioner, der ligger i oplysnings- og forebyggelsesarbejdet inden for narkotika- og alkoholområdet. Du lærer at deltage i beslutningsprocesser og programimplementering og at indgå i et samarbejde om fælles indsatser baseret på tværeuropæisk forskning.

Indhold og opbygning – Aarhus BSS

Master i narkotika- og alkoholindsatser giver dig rig mulighed for at vælge mellem forskellige moduler alt efter din interesse og din arbejdsplads behov. 1. semester starter med et fem-dages introduktionsforløb til masteren og dets tematikker.

Masteruddannelsen i special- og socialpædagogik (2017)

Studieordningen er gældende for studerende, der påbegynder masteruddannelsen i special- og socialpædagogik den 1. september 2017 eller senere. Modul 3 på 2010-ordningen udbydes for sidste gang i efteråret 2017 og modul 4 på 2010-ordningen udbydes for sidste gang i foråret 2018. Studerende, der mangler andre moduler, kan følge

[PDF]

Masterstudienævnsmøde mandag den 27. februar 2017 kl. …

Bjerge, som er studieleder for masteruddannelsen i narkotika – og alkoholindsatser, afløser hermed tidligere studieleder Torsten Kolind. I processen viste der …

Konteringsvejledning til Master- og HD-uddannelserne fra 1

Konteringsvejledning til Master- og HD-uddannelserne fra 1/1 2017 I tabellen herunder fremgår EAN-nummer, stednummer og projektnumre til HD- og Master-uddannelserne på Aarhus BSS, der skal bruges til kontering af driftsudgifter.

[PDF]

Masteruddannelse i narkotika – og alkoholindsatser uddannelse

De første erfaringer med den nye masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser – set fra planlæggernes side uddannelse Masteruddannelse i narkotika – og alkoholindsatser. Masteruddannelsen optager et nyt hold i efteråret 2012, men man kan allerede begynde at ansøge fra sep-tember 2011. Der er plads til ca.

Start på masteruddannelsen i udsatte børn og unge

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge har fokus på at styrke og videreudvikle den faglige ledelse og kvalificere det sociale arbejde med udsatte børn og unge. Tilmeld dig nu og start på uddannelsen i efteråret 2017.