Metadon sammen med antiretroviral kan give øget risiko for

Metadon sammen med antiretroviral kan give øget risiko for QTc-forlængelse Metadon administreret sammen med antiretroviral præparater er associeret med en øget risiko for både QTc-forlængelse og torsade de pointes.

[PDF]

Dansk Cardiologisk Selskab – dpsnet.dk

Psykiateren, der initierer behandling med et psykofarmakon med kendt QTc forlængelse eller anden mulig arytmi- bivirkning, bør være særlig opmærksom på øget risiko for proarytmi, udtrykt ved de beskrevne risikofaktorer.

Sedationsstrategi. -Målrettet behandling af gener

Der bør især udvises forsigtighed ved samtidig behandling med andre stoffer, der kan give QTc-forlængelse, f.eks. erythromycin og metadon. Ekg bør foreligge før behandling påbegyndes. Forsigtighed bør også udvises hos ældre og hos patienter med leverinsufficiens.

Langt QT syndrom – Lægehåndbogen på sundhed.dk

En familiær tilstand med kort QT-tid i ekg, associeret med øget risiko for pludselig død, som betegnes kort QT-syndrom (short QT-syndrome, SQTs)1 Disse patienter har haft QTc under 0,3 sekunder samtidig med paroksystisk atrieflimren og ventrikeltakykardi

Intensivt pensum i farmakoterapi – scribd.com

Herudover kan der suppleres med digoxin til patienter der ikke kan kontrolleres på ACE-hæmmer og diuretika alene, men behandlingen medfører risiko for hjertearytmier og brugen kræver undersøgelse af patientens nyrefunktion.

[PDF]

Fluoroquinolones and risk of QT-interval prolongation

Moxifloxacin bør anvendes med forsigtighed til patienter , der er disponeretfor hjertearytmier (fx akut myokardie iskæmi), fordi de kan have en øget risiko for at udvikle ventrikulære arytmier (inkl.

Dansk Cardiologisk Selskab – PDF – docplayer.dk

Psykiateren, der initierer behandling med et psykofarmakon med kendt QTc forlængelse eller anden mulig arytmibivirkning, bør være særlig opmærksom på øget risiko for proarytmi, udtrykt ved de beskrevne risikofaktorer.

Behandlingsvejledning | Farmaka og kardiovaskulære

Man har længe kendt til den væskeretinerende effekt i forbindelse med hjertesvigt, men det seneste årti er man endvidere blevet opmærksom på, at NSAID kan medføre øget risiko for andre hjertekarsygdomme, særligt tromboemboliske komplikationer.

Psychedelia.dk • Vis emne – Hash, søvnproblemer, need help

Nov 11, 2013 · Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTc-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. Graviditet Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

[PDF]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Læs denne

Du må ikke tage REYATAZ sammen med visse andre lægemidler. Disse lægemidler er nævnt i starten af afsnit 2 Brug ikke REYATAZ. Der er anden medicin, der ikke må blandes med REYATAZ.