Miljøstyrelsens debatoplæg. – Struer Forsyning

Miljøstyrelsens debatoplæg. – Struer Read more about maabjerg, projektet, holstebro, biogas, struer and forslag.

Miljøstyrelsens debatoplæg. – spotidoc.com

No category; Miljøstyrelsens debatoplæg. +

Annoncering af miljøtilladelser og tilsyn – mst.dk

Høringer, afgørelser og tilsynsnotater fra Miljøstyrelsen-Virksomheder annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Høringer omfatter: Ansøgning om miljøgodkendelse for *IE-virksomheder, kommuneplantillæg og debatoplæg til **VVM-sager.

Bygge- og anlægsaffald, Miljøstyrelsen

Der rettes fokus på udsortering af fraktioner der indeholder sporelementer som f.eks. imprægneret træ, inddækningsbly, PVC, låse, beslag m.v. Herunder en udvidelse af Miljøstyrelsens cirkulære nr. 94. om kildesortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse.

Listen over uønskede stoffer, Miljøstyrelsen

Stofferne på “Listen over uønskede stoffer” er stort set de samme som de, der indgik i den tilsvarende liste i Miljøstyrelsens debatoplæg “Status og perspektiver på kemikalieområdet” fra december 1996.

[PDF]

DEBATOPLÆG – planinfo.erhvervsstyrelsen.dk

Dette debatoplæg er i offentlig høring den 22. januar – den 19. februar 2018. Samtlige høringssvar vil blive forelagt Byrådet inden den videre planlægning. Nogle få emner ligger allerede fast som forudsæt-ninger for projektet, mens andre emner kan drøftes eller tilføjes som nye forudsætninger.

Utilstrækkelige skridt mod tungmetaller | Ingeniøren

Miljøstyrelsens debatoplæg om erhvervsaffald er ikke godt nok. Miljøstyrelsen har i sommer spillet ud med et debatoplæg om erhvervsaffald og restprodukter. Oplægget indeholder flere gode forslag, men tempoet må forøges.

VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov

VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal – Indkaldelse af idéer og forslag 26-05-2014. VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal – …

[PDF]

DEBATOPLÆG – egedalkommune.dk

DEBATOPLÆG. 2. Kom til borgermøde . I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget . for byområdet vest for Smørum, ønsker Egedal miljøstyrelsens støjgrænser ved etablering af nye boligområder. Støjvolden skal samtidigt sikre grønne sammenhænge i området samt udsigt over

Høringsoversigt – Høringsportalen

© 2018 – Civilstyrelsen