Nye regler for rekonstruktion – Advokatavisen

Nye regler for rekonstruktion I juni 2010 vedtog Folketinget nye regler for rekonstruktion af insolvente virksomheder. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. april 2011.

Rekonstruktion – nye regler i Konkursloven – WTC

Gå tilbage Rekonstruktion – nye regler i Konkursloven. 17. oktober 2017. Med en nylig lovændring i Konkursloven er betalingsstandsningsinstituttet blevet

[PDF]

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

74 Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder R&R nr. 11 · 2010 Samtidig ophæves det hidtidige lovgrundlag vedrørende betalings-standsning i konkurslovens kap. 2, som i hovedtræk har fungeret stort set uændret siden ikrafttrædelsen i 19784. Hvorvidt en rekonstruktion er at foretrække frem for en konkurs er

Danske Insolvensadvokater – Rekonstruktion

Nye regler om rekonstruktion erstattede fra 1. april 2011 de før dette tidspunkt gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. Reglerne har som hovedformål at forbedre mulighederne for at insolvente, men levedygtige virksomheder kan få mulighed for at overleve, herunder i en ny form.

[PDF]

Rekonstruktion – studenttheses.cbs.dk

Løser de nye regler om rekonstruktion risikoen for at debitor går konkurs? Ovenstående problemstilling søges belyst ved hjælp af følgende arbejdsspørgsmål.

Rekonstruktion | FSR – danske revisorer

Nye regler om rekonstruktion vedtaget Faglig nyhed De nye regler om rekonstruktion af danske virksomheder giver revisor en ny post som regnskabskyndig tillidsmand. Den regnskabskyndige tillidsmand skal sammen med en rekonstruktion arbejde med at sikre overlevelsen af den lukningstruede virksomhed.

Nye regler om rekonstruktion – Advokatavisen

Den 1. april 2011 trådte de nye regler om rekonstruktion som bekendt i kraft og de har således været en del af det juridiske billede de seneste seks måneder.

[PDF]

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder – projekter.aau.dk

nye konkurslov4, som har medført nye regler om rekonstruktion af virksomheder. Disse nye regler erstatter Disse nye regler erstatter de gamle regler om betalingsstandsning og akkord.

[PDF]

Rekonstruktion – beierholm.dk

en rekonstruktion. Formålet er således at få flere virksomheder til at overleve en krise og fortsætte som virksomhed efter en rekonstruktion. Imidlertid giver de nye regler en række muligheder for, at såvel skyldner som kreditor selv kan deltage aktivt i proces-

Rekonstruktion – få din virksomhed tilbage på god fod

Rekonstruktion – vi kan hjælpe din virksomhed tilbage på god fod Det der tidligere hed betalingsstandsning kaldes i dag for rekonstruktion eller rekonstruktionsbehandling. Nye regler har gjort det lettere at få lov til ikke at betale sine kreditorer i en periode, så virksomheden får et pusterum uden at skulle betale, og derfor kan komme