skat.dk: Inddragelse af registreringsforhold

Skattemyndighederne havde truffet afgørelse om inddragelse af sagsøgerens registreringsforhold, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 9, idet sagsøgeren ikke havde stillet sikkerhed for sine restancer til SKAT, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 5.

skat.dk: E.A.1.4.4 Inddragelse af registrering

Hvis en virksomhed i 4 sammenhængende afregningsperioder har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter mv. for det samme registreringsforhold, kan x Skatteforvaltningen x efter OPKL § 4, stk. 3, inddrage virksomhedens registrering, for registreringsforholdet, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser.

TAX.DK skat & afgift: Opgørelse af sikkerhedens størrelse

Skattemyndighederne havde truffet afgørelse om inddragelse af sagsøgers registreringsforhold, jf. OPKL § 11, stk. 9, idet sagsøgeren ikke havde stillet sikkerhed for sine restancer, jf. OPKL § 11, stk. 5.

TAX.DK skat & afgift: Sikkerhedens størrelse og art samt

Skattemyndighederne havde truffet afgørelse om inddragelse af sagsøgers registreringsforhold, jf. OPKL § 11, stk. 9, idet sagsøgeren ikke havde stillet sikkerhed for sine restancer, jf. OPKL § 11, stk. 5.

Checkliste for overdragelsesfasen – Beierholm

2.8 Ændring af offentlige registreringsforhold vedr. moms, A-skat, told m.v. 2.9 Ændring af tegnings- og fuldmagtsforhold i pengeinstitut 2.10 Ændringer af konti til modtagelse af indbetalinger fra betalingskort 3.6 Inddragelse af bilnøgler, boksnøgler, kreditkort, benzinkort m.m.

[PDF]

Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter 11/12

[email protected] Inddragelse af registrering af er-hvervsdrivende 11/12 Afhandlingen handler om de muligheder, der findes for at forhindre er-hvervsdrivende i at påføre staten yderligere tab, når de først er kommet i restance og dermed kræver en effektiv og konsekvent inddrivelse. Der er

[PDF]

Vejledning SKATs eIndkomst Log ind på www.skat.dk, og gå

Vejledning – SKATs eIndkomst Log ind på www.skat.dk, og gå til eIndkomst/CPS

[PDF]

Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution

med systemonboarding, som gennemføres som et særskilt forløb med tæt inddragelse af jeres systemleverandører. I bør derfor ikke nødvendigvis kontakte systemleverandørerne i denne

Bekendtgørelse om udsendelse af digitalt genererede

8) afgørelser om nummerplader, herunder om betaling for samt udlevering og inddragelse af nummerplader, 9) afgørelser om registrering, ændring af registreringsforhold, ophør af registrering og afmeldelse fra registrering for afgifter og skatter,

[PDF]

Skatteforhold svenske og danske – torpare.dk

ejendomsværdiskat og skat af eventuelle lejeindtægter efter danske regler, uafhængig af hvordan ejendommen beskattes i Sverige. Der sendes ikke mere selvangivelser ud til alle borgere.