Social pejling og uddannelsesvalg – UC Viden

/ Social pejling og uddannelsesvalg : et forsøg i 8. klasse på Hasle Skole og Møllevangskolen. Videncenter for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, Aarhus Kommune, 2011. Videncenter for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, Aarhus Kommune, 2011.

[PDF]

SOCIAL PEJLING – aarhus.dk

social pejling i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Således gennemførte to UU-vejledere fem forholdsvist identiske forløb af to lektioner i hver klasse. Denne rapport viser, hvordan social pejling i UU-regi medførte nye og anderledes måder at arbejde på.

[PDF]

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Social pejling kan derfor være med til at få elever til at træffe velovervejede valg af ungdomsuddannelse, fordi eleverne får talt om deres holdninger og hører, om de har overdrevne forestillinger om kammeraterne, som kan få indflydelse på valget af uddannelse.

Social pejling – broen.uudanmark.dk

Social pejling Målgruppe: 8. klassetrin samt deres UU vejledere/ lærere Mange børn og unge har overdrevne forestillinger om deres kammerater, og pejler som konsekvens heraf efter, hvad de tror, de andre gør (Jönsson, 2011).

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og

Første del informerer om social pejling og social kapital og giver et kort indblik i AarhusEksperimentet – et forebyggelsesprojekt gennemført i perioden januar 2009 til januar 2011 i to folkeskoler og klubber i Aarhus Kommune.

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser – PDF

Tidligere brug af social pejling Social pejling drejer sig om flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser. Flertalsmisforståelser omhandler, at man forestiller sig, at flertallet gør eller mener noget bestemt, men faktisk er det de færreste, der gør det. Sociale overdrivelser drejer sig om, at man tror, der er flere, der gør eller mener noget, end der reelt er (Balvig, Holmberg, & Sørensen, 2005, s. 241).

Social pejling – Robusthed-forside

Social pejling er et begreb, som handler om ubevidst gruppepres. Vi er sociale væsener, og bliver derfor påvirket af, hvad vi tror, at andre mennesker i vores omgivelser mener og gør. Nogen gange tror vi måske, at “alle de andre” mener og gør noget bestemt, mens det i virkeligheden kun er nogle få, som mener og gør det. Det kaldes en flertalsmisforståelse.

Unge får hjælp til uddannelsesvalg | Aarhus | stiften.dk

Vi har sendt dig en e-mail med et bekræftelseslink. Dit nye password træder i kraft, når du klikker på dette link.

Lise Høgh Jönsson – Publikationer – UC Viden

Skolen i midten? – for læring, inklusion og social forandring Jönsson, Lise Høgh & Padovan-Özdemir, Marta , 4 dec. 2017 Publikation : Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Poster › Forskning

Solvangsskolen – Forside

Temadag to er en opfølgning på arbejdet fra 6. og 7. klasse og omhandler igen social pejling. I 8. klasse inddrages uddannelsesvalg og uddannelsesparathed. Formålet er at sætte fokus på den utryghed og pres som kan opstå i forbindelse med valg af ungdmsuddannelse.