Statskonsulent K. Hansens samling – Syddansk Universitet

Statskonsulent K. Hansens samling Kristian Hansens (1858-1941) bogsamling på 30.-35.000 bind er en af landets største enkeltmandssamlinger. Den indgik frem til 2000 som en del af studiesamlingen på Ladelund Landbrugsskole til brug for lærere og elever.

[PDF]

Samlinger Statskonsulent K. Hansens samling – daic.dk

Samlinger Statskonsulent K. Hansens samling Kristian Hansens (1858-1941) bogsamling pa 30.-35.000 bind er en af landets stærste enkeltmandssamlinger.

Statskonsulent K. Hansen – PDF – docplayer.dk

(Foto: efter postkort i K. Hans-samling). og perttlig, og ham kunne præsidiet, der udelukkde bestod af godsejere, have fuld tillid til. K. Hans tiltrådte stilling tilsyns førde for Landbrugsmuseet d 1. april 1898, stilling han udførte med stor nid kærhed og interesse.

Syddansk Universitetsbibliotek – Syddansk Universitet

På Syddansk Universitetsbiblioteks hjemmeside kan man læse mere om de samlinger, der gennem tiden er indgået, for eksempel Herlufsholm Skoles bibliotek, Fyens Stiftsbibliotek, Statskonsulent K. Hansens samling og Julius Bomholts samling.

Analysis of Hansen Koch’s Drawings – The Royal Danish

One of Hansen Kock’s suggestions for the furnishing of the rooms in Frederik VIII’s Palace from 1827. In making a colour analysis of Hansen Kock’s drawings the following points are noticeable: – All woodwork – panels, windows, and doors – have the same colour on all the drawings.

SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK – PDF Free Download

1 SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK Syddansk Universitetsbibliotek er styrelsesmæssigt et hovedområde under Syddansk Universitet. Biblioteket

1906 – LilleLyngbySlaegt – Google Sites

 ·

Horns Herreds Landboforenings planteavlsudvalg havde i går møde med statskonsulent K Hansen, Lyngby, om afholdelse af planteavlsudstilling til sommer. Samling Yorkshiresvin, 2. pr. 12. kr. gdr K A Hendriksen, Onsved. Nr 140 – 19 juni. side 2 Frederikssund. Mejeriet Horns Herred.

Samling – piaffe & passage – Rid Bedre TV

Samling – piaffe & passage. Piaffe er trav på stedet og den ultimative samling af hesten, mens passage er trav i maksimal samling. Begge dele udføres ved at korte hesten ind med halve parader.

Lidt om mig selv – Min Jyske Slægt

Proprietærfejden [betragtninger over en samling pamfletter i K.Hansen-samlingen]. (bladet, nr. 8, 2005, s. 5). Statskonsulent K. Hansen. En af landbrugets mænd og hans bøger. (i: Fra Ribe Amt 2011, s. 73-92). Sammen med Joan Majlund Kristensen: Danmark og antikken 1968-79. En bibliografi over 12 års dansksproget litteratur om den

SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK – PDF

Biblioteket huser 5 særsamlinger: Julius Bomholts og Arthur Vaags bogsamlinger (registrerede i kortkartoteker), dele af Horsens Statsskoles gamle bogsamlinger (registreret i bogform), Asta Jepsens bogsamling (uregistreret) samt Ladelund Landbrugsskoles bogsamling – herunder specielt statskonsulent K. Hansens samling, som er under registrering