To storentrepriser til MT Højgaard på Rigshospitalet

MT Højgaard skal opføre patienthotel og administrationsbygning til en samlet værdi af 111 millioner kroner. Rigshospitalet i København skal frem mod 2018 udvides for 1,85 mia. kr., og fredag blev der skrevet kontrakt på to storentrepriser.

MT Højgaard vinder hospitalsordrer til 111 mio. kroner

MT Højgaard har i dag underskrevet kontrakt på to ordrer i forbindelse med opførelsen af et nyt patienthotel og en ny administrationsbygning på Rigshospitalet. Der er tale om henholdsvis et lukket råhus til 88,5 mio. kroner og aptering til 22,5 mio. kroner.

Københavns Fjernvarmetunnel – MT Højgaard

MT Højgaard etablerede også tre store tunnelskakte med en dybde på 25-40 meter og en bredde på op til 25 meter. Mellem de tre skakte borede vi selve fjernvarmetunnelen.

What we can do is impressive – MT Højgaard

At MT Højgaard we create the space in which we live, work and move. We combine our practical knowledge with advanced technology; and we insist on co-operation based on curiosity, dialogue, courage and enthusiasm.

Københavns Lufthavn barsler med udvidelser for 400 mio. kr.

 ·

Under forudsætning af de nødvendige godkendelser forventes udførelsesperioden for de tre storentrepriser, som lufthavnen hver regner at prækvalificere tre firmaer på, at vare fra andet kvartal 2017 til andet kvartal 2019.

Christian Bajlum-Busch – Studentermedhjælper – HD Lab

 ·

MT Højgaard, Rigshospitalet og økonomistyring (5D) og integrere dem til én samlet VDC proces. Studentermedhjælper, Servicecentret Rigshospitalet. april 2017 – juni 2017 3 måneder. Københavnsområdet, Danmark. I arealgruppen har jeg hjulpet til med udarbejdet økonomiske overslag for flytninger af afdelinger på Rigshospitalet- og

Byggefelt N2 – Det Nye Universitetshospital i Aarhus

It på DNU; Kunst på DNU; P-hus med helikopterplatform; Centralkøkken ved DNU . Om DNU Knap 35.000 m2 nybyggeri af behandlings- og sengebygninger i op til 8 etager. Byggestart: Maj 2013. Afsluttet: December 2016. Storentrepriser: Råhus- og lukningsentreprise: MT Højgaard A/S: Apteringsentreprise: HUSTØMRERNE A/S: Teknik- og

About us – Rigshospitalet

Rigshospitalet’s management is administered by a Board of Management, which is responsible to the Capital Region of Denmark for the hospital’s activities and installations as a whole.