Uddannelser / Journalistuddannelsen / Praktik

12 måneders praktik giver dig mulighed for at afprøve dine evner som journalist i den virkelige verden, hvor kilder og modtagere pludselig er meget tæt på. Varighed og tidspunkt Du skal i praktik i 12 måneder på uddannelsens 5. og 6. semester.

Journalistuddannelsen – uddannelse til journalist

Journalistuddannelsen kan føre dig i mange retninger. Typisk arbejder journalister på: Trykte og elektroniske nyhedsmedier: tv, radio, aviser, ugeblade og online.

Journalist | UddannelsesGuiden

Praktik. Praktikperioden finder sted på redaktioner i medievirksomheder samt i informationsafdelinger i private og offentlige organisationer fordelt over hele landet. Du har mulighed for at gennemføre 6 måneder af praktiktiden i udlandet på en godkendt praktikplads.

Journalistuddannelse – Læs Journalistik på SDU – Læs mere

På journalistuddannelsen lærer du de færdigheder, der skal til for at lave historier til aviser, magasiner, tv, radio, internet og nye sociale medier. Du lærer at researche en historie til bunds og at fortælle den så interessant, at folk vil læse den, se den eller lytte til den.

Kommunikationsstuderende på DMJX skal selv forhandle

Nu skal de studerende søge lønnet praktik, men kun 10 virksomheder har indtil videre meldt sig til at tage praktikanter. »Det er en frustrerende situation. Vi er tæt på at være færdiguddannede, men vi ved ikke rigtigt, om der kommer praktikpladser nok til næste semester,« …

[PDF]

Praktikordninger på de samfundsvidenskabelige uddannelser

uddannelser. I den sammenhæng mener DJØF, at praktik ikke er en direkte og decideret beskæftigelsesorientering af uddannelserne, men i stedet en generel opkvalificering af de studerende til arbejdsmarkedet. Det skal også ses i lyset af, at praktikforløbene skal ligge indenfor på …

Ny journalistuddannelse godkendt | Journalisten

DJ: Udfordring med gratis praktik Næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge er som udgangspunkt glad for omlægningen af kandidatuddannelsen. »På den ene side synes jeg, det er rigtig fint, at SDU forsøger at styrke journalistfaget i en tid, hvor alting bliver mere akademiseret.

Journalistik | Roskilde Universitet

Kurser, projekter, praktik og meritgivende udenlandsophold kan for den individuelle studerendes studieforløb variere i forhold til ovenstående. Du kan se Roskilde Universitets aktuelle …