[PDF]

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune – hofor.dk

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk, hvor vandet opblandes med vand fra Værket ved Regnemark. Det opblandede vand bidrager til forsyning af dele af den centrale østlige del af kommunen.

[PDF]

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune – hofor.dk

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk, hvor vandet opblandes med vand fra Regnemark Vandværk. Det opblandede vand bidrager til forsyning af dele af den centrale østlige del af kommunen.

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune – PDF – docplayer.dk

1 Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede vand bidrager til forsyning af dele af den centrale østlige del af kommunen. Regnemark Vand, som forsyner dele af den centrale og sydøstlige del af kommunen.

Badevand – Hvidovre Kommune

Badevandskvalitet Kvalitet af badevand. Badevandets vandkvalitet kontrolleres løbende gennem hele badesæsonen fra 1. juni til 1. september. Hvert år forud for badesæsonens begyndelse klassificeres badevandet på baggrund af resultaterne af den kontrolovervågning, der …

Vandkvalitet i Dragør Kommune – PDF – docplayer.dk

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune. Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Hvidovre-skoleelever afprøvede grænser på vandkvaliteten

På Quark Naturcenter på Avedøresletten i Hvidovre skulle kommunens udskolingselever arbejde med vandkvalitet. Danmark har lige nu adgang til 100 procent rent drikkevand, selv i tørkeperioder har København rent vand til alle.

Badevand – Hvidovre Kommune

Ved Lodsparken er vandet så rent, at du kan bade i det

Vandforsyningsplan – Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune vandforsynes fra den kommunale vandforsyning, 15 almene vandværker og en lang række enkeltindvindingsanlæg. Vandkvaliteten varierer, og visse steder i byområderne er grundvandet forurenet med klorerede opløsningsmidler, og …

| Københavns Kommune – kk.dk

På dette areal giver udviklingsplanen tilladelse til, at Hvidovre Kommune kan udbygge sit kloaknet efter nærmere aftale med Københavns Kommune. Udbygningen omfatter bl.a. et underjordisk regn- og spildevandsbassin, som vil medvirke til en bedre vandkvalitet i Harrestrup Å og støtte op om Københavns klimatilpasningstiltag.

Hvidovre Kommune – borger.dk

Borger.dk bruger cookies til statistik og optimering af indhold. Hvis du ikke vil acceptere cookies, vælg Nej til cookies. Hvis du accepterer cookies, vælg Accepter cookies eller klik dig videre på siden.