Vejledning til ungdomsuddannelse – Undervisningsministeriet

Vejledning til ungdomsuddannelse. Vejledningsindsatserne i grundskolen og frem mod ungdomsuddannelse skal bidrage til, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

UU-vejledning – moelleskolen-ry.skoleporten.dk

Eleverne får vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, www.optagelse.dk og processen frem til ungdomsuddannelse. Brobygning Brobygning på ungdomsuddannelser i efteråret er et godt forløb for en afklaring, inden valget efter 9. kl. skal foretages, og alle elever …

Vejledning om uddannelse og erhverv – Undervisningsministeriet

Vejledning Målet er, at færre falder fra og vælger om i uddannelserne og at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Om vejledning fra 7. klasse, uddannelsesparathed, optagelse og overgang til ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning | UddannelsesGuiden

De giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

[PDF]

Vejledning til studievalgsportfolio – uuguldborgsund.dk

til ungdomsuddannelse Hvis en ung fortsætter i anden uddannelse eller under-visningsaktivitet, skal afrapporteringsskemaet ikke Vejledning til studievalgsportfolio – vejledere og lærere · 9 Kollektiv vejledning Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende)

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til

1 Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen: Hvilken uddannelse du vil fortsætte med, og hvilket job du kunne tænke dig i …

Lægården idrætsefterskole: Vejledning

Vejledningen skal medvirke til at eleven får klarlagt, hvor de kan tage den ønskede ungdomsuddannelse og hvad den indebærer af fag, lektier m.m. Vejledningsaktivitet Vejlederne laver en fællesvejledning for alle elever, hvor de introduceres for årsplanen for vejledning …

Vejledningsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om vejledning

3) vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, studievalgportfolio, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse, 4) introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen, jf § 9, og. 5) orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. Stk. 6.